Marsyas

Tekeningeninstallatie Artis Den Bosch, 1992, i.s.m. studenten Academie Minerva Groningen

Marsyas is een figuur uit de Griekse mythologie, een sater, die door de god Apollo (de god van de muziek) werd gevild omdat hij het aandurfde om een stuk muziek op de fluit beter te spelen dan Apollo zelf. Marsyas beeldjes werden door kunstenaars gebruikt als studieobject om door het te draaien en te schetsen de verhoudingen beter te leren zien.